Fiske

Visste du at 71 % av jordas overflate er dekket av hav? Det er mye mer enn over halvparten av hele jordoverflaten. I havene bor det flere dyr og organismer enn det gjør på jorda og i lufta!

Havet er hjemmet til mange ulike fisk og større pattedyr, samt mange forskjellige planter og andre dyrearter. Siden havet er så stort virker det også utømmelig for fisk og andre dyr. Dessverre er det ikke slik. Havene er faktisk i ferd med å bli tomme for fisk!

Mennesker har fisket i alle år for å spise, men som vi har lært om moderne gårdsbruk, har også mennesker funnet opp moderne måter å fiske på. De har laget store fiskebåter som trekker kjempestore garn langs havbunnen. Disse garnene trekker med seg enorme mengder med fisk, samtidig som det trekker med seg andre dyr og planter som lever på havbunnen. Menneskene tjener mange penger på å fiske på denne måten, men det ødelegger for fiskene og dyrene som lever der. De store fiskebåtene mennesker bruker i dag, fisker rett og slett opp for mye fisk! Noen fisker også mer fisk enn de har lov til, og på steder de ikke har lov til å fiske. De store garnene ødelegger havbunnen og større fisker og andre dyr, setter seg fast i garnene.

En annen moderne form for fiske er oppdrettsfiske. Oppdrettsfisk lever inngjerdet i bassenger ute i havet. I Norge er laks en vanlig oppdrettsfisk. Slik som andre husdyr på moderne gårder, bor også oppdrettsfisken tett sammen med mange andre fisk. Det er svært liten plass å svømme på og fiskene smitter hverandre lett med sykdommer når de bor så tett.

Har fisk følelser og behov?

Fisk ser ut og oppfører seg veldig annerledes enn andre dyr. Fisk har ikke ansiktsuttrykk, de kan ikke lage lyder og de bruker kroppsspråket annerledes enn mange andre dyr. Fisk bor også under vannet, en verden helt annerledes enn den vi bor på som er jordoverflaten over vannet. For mange mennesker kan det være vanskelig å tenke seg at fisk kan ha følelser eller bevissthet i det hele tatt, men fordi noen ser ut og lever på en veldig annerledes måte, betyr ikke det at de ikke har følelser som smerte, eller behov.

Nyere forskning har bevist at fisk føler smerte og kan tenke og er bevisste. Fiskekroppen er bygd opp annerledes enn hos andre dyr, men mange forskere mener at de har beviser for at fisk føler like mye smerte som andre dyr og mennesker. De mener også at fisker er smarte og kan lære ting.