Hvalfangst

Det er kun tre land i verden som driver med lovlig, kommersiell hvalfangst. Det er Norge, Island og Japan. Hvert år drar hvalfangere ut for å jakte og fange hval.

Hvalfangerne drar ut med båter på havet. Det er ikke lett å skyte en hval. På havet kan det være dårlig sikt og mye bølger. Både hvalen og båten er i bevegelse. Dette gjør at det er lett å bomme og hvalen blir skadeskutt istedenfor. Det kan ta lang tid før hvalen dør, faktisk opptil en time.

Hvalen blir jaktet på for spekket (kjøttet) sin del og for forskning.

Mange hvalarter har nesten vært utryddet på grunn av hvalfangst og av blant annet denne grunnen, opprettet man en organisasjon som heter ”Den internasjonale hvalfangstkommisjonen” (IWC). Hvert år har IWC møter, der deltagere fra mange land møtes for å diskutere hvalfangst.

De fleste land er imot hvalfangst av flere årsaker; Mennesket trenger ikke hvalkjøtt og hvalen lider under fangsten. Skal vi forske på hval, bør det gjøres på levende hvaler. Det er også viktig å bevare flere hvalarter.