Ville dyr i Norge

Ville dyr bor i naturen, men også der menneskene bor. Noen dyr bosetter seg i byer og på tettsteder, fordi det kan være lettere å finne mat. Ville dyr som: skjære, duer, noen småfugler, rev, ekorn, grevling, rotte og rådyr kan trives godt der menneskene bor.

Ville dyr lever stort sett gode liv, men det kan være vanskelig for dem å finne mat om vinteren. Mange dyr blir også påkjørte i trafikken, eller de kan skade seg på søppel og av forurensning. Ville dyr får også ødelagt hjemmene sine fordi mennesker bygger nye hus, fabrikker og veier i dyrenes leveområder.

Utrydningstruede dyr

Når en dyreart er utrydningstruet, betyr det at det ikke er mange igjen av den. Det er så få igjen av arten at den står i fare for å forsvinne helt ifra landet eller ifra jordkloden. Noen dyrearter som er utrydningstruet kan det være noen tusen igjen av – andre bare kanskje noen titalls dyr.

Dyr blir utrydningstruet av flere ulike grunner. Den største grunnen til at dyr blir utrydningstruet er fordi mennesker forandrer miljøet der dyrene bor, ved og bl.a. hugge ned skog og ødelegge naturområder. En annen årsak er klimaendringer, som gjør at temperaturen på jorda forandrer seg, og ikke alle arter overlever dette. Jakt på pels og skinn, er også med på å utrydde dyr.

I Norge i dag er det mange bønder som mener at vi ikke skal ha rovdyr fordi de spiser sauene deres. Dette er det mange som er uenige i, og det pågår mange diskusjoner mellom politikere (de som bestemmer i landet), bønder og dyrevernere om vi skal ha rovdyr i Norge.

Når er dyreart er utrydningstruet, blir arten fredet for å forsøke å bevare arten. Da er det ikke lov å drive jakt og fangst på dyret, eller samle inn eggene deres. Man kan også frede naturområdene der dyrene bor, slik at dyrearten bevares.

I Norge er det over 2000 truede arter av både dyr og planter som står i fare for å bli utryddet. 70 plante- og dyrearter er fredet.