Skip to main content
Kategori

Artikler

Artikler

Ville dyr og trafikk

Hvert år blir veldig mange dyr påkjørt i trafikken. Spesielt utsatt er hjortedyr; altså elg, rådyr, reinsdyr og hjort. For dyrene er biler, lastebiler og tog svært farlige. Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge.  Hvorfor blir så mange hjortedyr påkjørt? At så mange av disse dyrene kjøres på har flere forklaringer. I Norge har vi blant annet valgt å…
Dyrebeskyttelsen Norge
11. september 2020
Artikler

Hester trenger venner!

Alle dyr har skal kunne leve i et miljø som gjør at de har det bra og har god velferd. Siden alle dyrearter har ulike behov, må vi vite hva dyret trenger for å ha det bra før man skaffer seg et dyr. Hester er store dyr som trenger både stor plass og å leve sammen med andre hestevenner.Dessverre er…
Dyrebeskyttelsen Norge
11. september 2020