Skip to main content

Hva er

DYREVELFERD?

Dyrebeskyttelsen Norge jobber for at alle dyr skal respekteres og ha god velferd, men hva er god velferd for et dyr?

Grunnleggende behov

Dyrevelferd betyr at vi holder dyr under forhold som sørger for at de har det bra og at de får dekket sine grunnleggende behov. Alle som holder dyr eller har familiedyr, må passe på og sørge for at dyrenes grunnleggende behov blir dekket.

God dyrevelferd kan oppsummeres i noe som kalles
«de fem friheter».

Dyredetektiv

Dyrevern