Skip to main content

En flokk med svaneunger

Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger hjelper ikke bare hjemløse dyr, som katter og kaniner. Hvert år får mange ville dyr en hjelpende hånd til å bli friske og raske, før de settes ut i naturen igjen.

Denne sommeren har vært hektisk, spesielt for vår lokalavdeling i Ringerike. I løpet av sommermånedene tok de inn hele 13 svaneunger, som alle hadde mistet foreldrene sine på ulike måter. Dette var unger som var såpass små, at de ikke ville klart seg på egenhånd over lengre tid.

Vår lokalavdeling har gjennom årene hjulpet mange ville dyr, men dette var første gangen de skulle prøve å redde en hel flokk med svaneunger. De tok derfor kontakt med mange organisasjoner i utlandet, som jobber med å redde ville dyr. Her fikk de gode tips og råd, til hvordan de skulle hjelpe de små.

Gjennom sommeren fikk svaneungene et område utendørs, med tilgang til et eget badebasseng. Det er veldig viktig at ungene får svømmetrening, siden dette er fugler som lever store deler av livet sitt i og på områder rundt vann.

Da høsten kom, hadde alle svaneungene fått vokst opp til en fin størrelse og trent mye på å bli flyvedyktig. Å være i stand til å fly er veldig viktig for at svanene skal kunne klare seg i naturen. Da tiden var inne, ble svaneungene fraktet til et område med mange voksne svaner. Dette ble gjort for at svaneungene kunne bli bedre kjent med andre svaner og for å lære seg mest mulig om hva det vil si å være en vill svane.

Svaneungene blir fortsatt holdt øye med av lokalavdelingen vår i Ringerike, og de har også blitt ringmerket. Ringmerking gjøres ved å sette et lite bånd rundt foten til fuglen, med et nummer på. Slik kan man skille de ulike svanene fra hverandre, og følge opp hver enkelt svane om noe skulle skje.

Alt ser ut til å ha gått bra med svanene. De finner mat selv, flyr bra og har blitt flinke til å varsle hverandre om farer. De andre voksne svanene ser også ut til å ha godtatt svaneungene, og lærer de om det å være svaner.

Faktaboks:

  • I Norge har vi 3 svanearter – knoppsvanen, dvergsvanen og sangsvanen.
  • Alle svaner er fredet, det vil si at det ikke er lov å jakte på svaner når det er jakttid.
  • En svane kan leve ganske lenge, man har hørt om ville svaner som har blitt så gamle som 19 år!
  • Svaner er monogame dyr. Dette vil si at svaner lever med en partner hele sitt liv. Dør den ene, kan de finne ny partner, men de er kjent for å sørge over tapet av sin sjelevenn ganske lenge.
  • Svanefamilien kan ofte holde sammen et helt år, til når det planlegges å hekke et nytt kull med unger.

Bildekrediteringer:

Toppbilde: Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike.

Klare til utsetting: Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike.

Tilbake i det fri: Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike.