Skip to main content

I Norge har vi ganske store forskjeller på årstidene. Om høsten og vinteren er det kaldt og mørkt, og mange dyr går i hi eller drar til varmere land. Med våren kommer lyset og varmere tider. Det blir bedre tilgang på mat i naturen og det blir lettere for dyrene å finne noe å spise. Fugler og mange andre dyr får derfor ungene sine om våren og sommeren. Vi sier at fuglene hekker og at de andre dyrene yngler om våren.

Noen bor i trærne og andre bor på bakken

Mange fugler bygger reir og legger eggene sine i trærne. Både kråka, skjæra og gråtrosten bygger sine reir av små greiner og planter oppi tretoppene. Hakkespetter og ugler legger eggene sine inni hule trær.

Andre fugler hekker på bakken, som for eksempel stokkand, måkefugler, rype og tjeld. Både reir, egg og fugleunger kan være vanskelig å se blant steiner, gress og lyng.

Stokkand med barn

Stokkand med sine barn

Når man går tur eller leker i skogen eller fjæra om våren og sommeren er det veldig viktig å passe på hvor man tråkker. Det ville jo være skikkelig trasig hvis man skulle tråkke i et fuglereir og ødelegge eggene eller ta livet av små fugleunger. Det kan derfor være lurt å holde seg på stien når man går på tur, ettersom fugler normalt sett ikke vil legge reiret sitt midt i en sti som mange mennesker bruker.

Rovdyr som rev og gaupe lager seg boplasser i jordhuler og steinrøyser. Der fødes ungene deres i mai eller juni. De er små og forsvarsløse den første tiden og er avhengig av moren sin for å få melk. Senere lærer moren dem å jakte slik at de kan skaffe mat selv.

Gaupe

Gaupe

Rådyr og hare får også ungene sine om våren. Det er ikke så uvanlig å møte på rådyrkalver eller hareunger alene i skogen. Det betyr ikke at de er forlatt av moren, og man skal aldri ta med seg ville dyreunger hjem. Moren er som regel ikke så langt unna, men hun skyr mennesker og vil ikke komme tilbake til ungen sin før de har gått sin vei.

Det er viktig at vi mennesker tar hensyn til dyrene når vi ferdes i skog og mark. Naturen er deres hjem, og vi har ingen rett til å plage dyrene eller å ødelegge stedene der de bor. Det betyr at man ikke må forstyrre eller ødelegge reir, huler og andre dyreboliger om våren når dyrene kan ha unger.

Rådyr

Rådyr i norsk hage

Vis respekt og ta hensyn!

Dyrebeskyttelsen Norge sitt motto er Respekt for individet. Vi ønsker at alle mennesker skal vise respekt for alle andre levende skapninger som lever på jorda. Det betyr at man ikke skal plage, skade eller drepe andre dyr for moro skyld. Alle dyr ønsker å leve og de bruker ofte mye tid og energi på å ta vare på ungene sine slik at de skal vokse opp.

Dersom man oppdager et fuglereir eller et bo med dyreunger, må man ikke røre dem. Moren deres vil merke at det lukter menneske av ungene dersom noen har rørt dem, og noen ganger kan det gjøre henne så stresset at hun avviser og forlater ungene sine.

 

Viltloven

I Norge har vi mange lover, og noen av dem handler om dyrene. I Viltloven står det at alle ville dyr, også egg, reir eller andre dyreboliger er fredet, med mindre noe annet er bestemt. Det betyr at utenom faste jakttider, er alle ville dyr fredet. Dette gjelder særlig i hekke- og yngletiden. Så dersom du kjenner noen som plager fugler eller andre ville dyr, kan du fortelle dem at det de gjør faktisk er ulovlig!