Skip to main content

I tiden fremover er det fint å være ute i naturen. Kanskje skal du ut på tur nå i påsken. Har du tenkt på at naturen er hjemmet til mange ville dyr? Du vil som regel ikke kunne se de ville dyrene når du besøker hjemmet deres. De legger likevel igjen både fotspor og lort så du kan vite at det er her de holder til.

Mange dyr

I norsk natur bor det mange ulike dyr.  Noen dyr trives best i enkelte deler av landet. For eksempel er det kun på Svalbard du kan se isbjørn. Moskus er et annet dyr som kun har et bestemt område de oppholder seg i. De bor på Dovre og Femundsmarka.

Sovende isbjørn

Det er noen dyrearter du kan se over alt i Norge. Det er blant annet rødrev, elg, hare, rådyr, krattspismus,  gaupe og røyskatt. Vet du hvordan du kan se hvilket dyr som har vært på tur før deg? Se oversikten over spor og lort, og følg med når du er i naturen!

Vis hensyn

Når du er ute i naturen er det viktig å tenke på dyrene. Man skal aldri ta på eller kose med ville dyr. Det er viktig å la dem være i fred. Dette gjelder også dyreunger. Mange ganger så tror mennesker at dyreunger trenger hjelp. Det tror man ofte fordi man finner en unge uten at man kan se ungens mamma.  Det er helt normalt, og man skal ikke ta med seg dyreungen. Dyreungens mamma er nesten alltid i nærheten. Mammaen gjemmer seg helt til menneskene er gått bort, og hun kommer tilbake når man går.

Husk også på at naturen er dyrenes hjem, så ta med deg søppel og slikt når du går.

Søte små rødrev unger

Utrydningstruet

Du vet kanskje at vi tidligere hadde dyrearter som nå er død ut, eller utryddet som man også kan si. Det betyr at det ikke er flere av dem lengere.

Før fantes det for eksempel en dyreart som het kjempedovendyr. Vi hadde også dyr som pungløve,  sjøku og mammut før.  Det har vi ikke lengere i dag.

I verden i dag finnes det også mange dyrearter som står i fare for å bli utryddet.  I norsk natur finner vi enkelte av disse dyreartene. Det er så få igjen av dem at det er mulig de vil dø ut, om menneskene ikke tar hensyn til dem. Grunnen til at dyr dør ut kan for eksempel være at mennesker har jaktet for mye på dem. Det kan være at hus og hytter blir bygget der dem bor, og de blir tvunget til å forflytte seg, Forurensning er også noe som gjør det vanskelig for dyrene.

Det er laget lister over hvilke dyr som er utrydningstruet. Det finnes en rød liste som alle de dyreartene det er veldig få igjen av står på. Det betyr at disse dyreartene kanskje vil forsvinne, om vi ikke begynner å ta bedre vare på dem.

Europeisk ulv i naturen

Norsk rødliste

I Norge har vi blant annet gaupe, brunbjørn,  polarrev, jerv , ulv  og villrein som er på den røde listen. Det betyr at det er viktig at Norge beskytter disse dyreartene slik at antall dyr kan øke.

Brunbjørn som koser seg i vannet