Skip to main content

I noen situasjoner reagerer dyrene helt automatisk. Nesten som om de hadde en plan for hva de skulle gjøre om akkurat det skjedde, eller akkurat på det tidspunktet. Denne automatiske reaksjonen er dyrets instinkt. Det skal vi se litt nærmere på.

Hva er instinkt?

Du har kanskje hørt at dyrene har ulike instinkter. Det betyr at de nesten uten å tenke reagerer på en situasjon, eller gjør det samme som de andre dyrene av samme dyreart ville gjort. Det er to ting som avgjør om det er et instinkt:

 

Vi kan ta et føll(en hestebaby) som eksempel. Føllet reiser seg allerede ca. en time etter det er født. Dette er et instinkt. Når føllet har reist seg vil det forsøke å drikke melk hos mammaen sin. Det er også et instinkt.  Disse tingene er ikke noe føllet har lært, men noe det vet at det må gjøre når det er født. Det er også noe som alle føll gjør så lenge de er friske. Derfor er det instinkter.

Det er vanlig at katter bruker kattedo når de bor hos mennesker. De aller fleste katter forstår at de skal tisse og bæsje i doen. Å gå riktig på do er likevel noe de lærer etter de er født. Derfor er det ikke et instinkt.

Hvorfor har dyrene instinkt?

Det er en grunn til at føllet reiser seg så fort når det er født. I naturen ville det blitt jaktet på av rovdyr(dyr som spiser andre dyr).  For å overleve må det reise seg raskt.
At føllet drikker melk er også noe det gjør for å overleve. Man kan derfor si at instinkter er noe dyrene har for å overleve i naturen.

Byttedyr og rovdyr

Nå vet vi at instinkter er noe dyrene har for å overleve. Hva som skal til for å overleve avgjøres i mange tilfeller av om dyret spiser eller blir spist av andre dyr i naturen. Hvis dyret spiser andre dyr vil jakt være et instinkt. Dersom dyret blir spist av andre så vil det å rømme være et instinkt. For dyr som blir spist er det også et instinkt å skjule skader og sykdom. Dette slik at rovdyrene ikke skal se at dyret er svakt og lett å fange.

Jerv

Noen dyrearter både spiser andre dyr og blir spist selv. Et eksempel på dette er katten. Den jakter både små dyr og blir i naturen tatt av større dyr. Da er både jakt og det å rømme et instinkt.

Må ta hensyn

Både for mennesket og dyret er det viktig at vi mennesker tar hensyn til dyrenes instinkter. Selv om dyrene bor hos mennesker så har de fremdeles veldig mange av de samme instinktene som de ville hatt om de levde ville. Dyrene er jo født med instinktene, men kan i noen tilfeller læres til å reagere annerledes enn instinktene tilsier. Jo mer vi vet om dyrenes instinkter, jo bedre kan vi forstå dem. Når vi forstår dem kan vi legge til rette for at dyrene skal ha det bra. Vi kan også unngå ulykker. En hund som menneskene ikke forstår, kan for eksempel bite. Hvis hunden føler seg truet vil instinkter være å forsvare seg. Hvis menneskene hadde forstått hvordan hunden tenkte og hundens instinkter, kunne man unngått det. For å gi dyrene et godt liv sammen med mennesker er det viktig å lære om dyrenes instinkter. Også for å forstå ville dyr er det viktig å lære om dyrene.