Skip to main content

Har du noen gang opplevd at det er veldig bråkete i barnehagen eller på skolen din? Kanskje det til og med er så bråkete at du må gå ut av rommet og hvile deg litt?

Lyder som er høye, ubehagelige og forstyrrende kaller vi bråk eller støy. Det er ikke bare mennesker og andre dyr på landjorda som kan plages av bråk. Dyr som lever i vann får også problemer når det blir for mye lyd.

I havet er det lite lys. Det er derfor ikke så lett for dyrene i havet å bruke øynene for å finne hverandre, finne mat eller unngå fiender.  I stedet har disse dyrene veldig god hørsel. For pattedyr som lever i havene, for eksempel hvaler, er lyder veldig viktig. Dyrene lager selv lyd, blant annet for å fortelle andre dyr hvor de er og for å finne fram til steder der de kan finne mat. De lytter også hele tiden etter lyder fra andre dyr. De ulike dyreartene lager forskjellige lyder, for eksempel har blåhvalen en dyp stemme som kan høres over store avstander.

Hva lager bråk i havet?

Det er alltid noe naturlig støy i havet. Disse lydene kan komme fra bølger, regn og jordskjelv. I tillegg vil mange av våre aktiviteter i havområdene lage mye ekstra bråk for dyrene i havene.
Hver dag er det mange tusen store skip ute på havene på vei til andre land og andre verdensdeler. Disse skipene lager mye bråk, spesielt fra propellene. Bråket fra skipene gjør det blant annet vanskelig for mange av pattedyrene i havet å snakke med hverandre. Flere steder går det store skip hele tiden og dyrene får da aldri ro og fred.
I Norge, og i flere andre land, er det stadig jakt på nye områder hvor det kan finnes olje og gass under havbunnen. Det brukes da seismiske undersøkelser. Det betyr at lydbølger skytes ned i havet fra en båt. Det lager mye støy når lydbølgene skytes ned i vannet. Denne skytingen gjentas flere ganger hvert minutt over lang tid (uker til måneder). Det vil alltid være flere slike undersøkelser som foregår et eller annet sted i verden. Dette vil påvirke dyrene som lever i havet.
Sonarer lager også mye bråk i havet. Sonar er en teknikk som bruker lyd under vann blant annet for å hjelpe til med å styre en båt eller for å oppdage andre båter. Sonarer brukes blant annet av militæret for å lete etter ubåter. Også fiskebåter og fritidsbåter kan ha sonarer. Dette gjør at det finnes sonarer på millioner av båter over hele verden. I tillegg finnes det mange andre ting vi mennesker gjør som lager støy.

Fiskebåt

Hvilke problemer gir støyen?

For pattedyr i havet vil bråket kunne gi ulike problemer. Veldig høye lyder kan gi skader for eksempel i ørene og kan også gjøre at noen av dyrene dør. Dyrene kan også bli veldig stresset. Bråket som er rundt dyrene gjør at de ofte ikke klarer å høre viktige lyder. Noen dyr plages så mye av støyen at de ikke lenger klarer å gjøre vanlige ting, for eksempel å finne mat. Dyrene reagerer forskjellig på bråket. Noen dyr kan reise fra et sted de vanligvis finner mat fordi det er for mye bråk der. Andre dyr blir værende, men får skader og dårligere hørsel fordi det er så mye bråk hele tiden.

Noen ganger kan vi høre om ulike havpattedyr, blant annet hvaler, seler og delfiner, som har strandet. Det vil si at dyrene forlater havet og kommer opp på land. I noen tilfeller klarer vi heldigvis å hjelpe dyrene ut i vannet igjen. En del av dyrene som dør blir undersøkt og de har ofte skader som kan skyldes støy. Mange ganger når pattedyrene strander, har det vært brukt militære sonarer eller er utført seismiske undersøkelser i området.

Fisk kan også plages av støy. Bråket kan gjøre at fiskene får skader i ørene, dårligere hørsel og at de blir stresset. Fiskene kan også få problemer med å snakke sammen og de kan reise fra sine kjente områder for å unngå bråket.

Hvordan kan det lages mindre bråk?

Det finnes havområder som vi vet er viktige for pattedyrene i havet. Det er områder hvor de bor og finner mat. Ved at skip unngår disse områdene og at sonarer heller ikke brukes her, vil mange dyr få det roligere rundt seg. Det går an å lage skip som bråker mindre. Dersom skipene går saktere blir det også mindre bråk. Det blir også mindre støy dersom vi unngår unødvendige seismiske undersøkelser. Det finnes veldig mange fritidsbåter, både i Norge og i resten av verden. Det blir mindre bråk fra båtene når propellene er hele og rene og når vi ikke kjører fort.

Vi vet at mye bråk er skadelig for mennesker. Vi ser at også dyrene i havet kan ta skade av for mye støy. Det er derfor viktig at vi gjør vårt beste for at disse dyrene skal slippe å ha mye bråk rundt seg.