Skip to main content

Du som leser dette er helt sikkert veldig glad i dyr og kanskje har du dyr selv også. Dyrebeskyttelsen Norge er en organisasjon som jobber for at alle dyr skal ha det godt og ha beskyttelse mot overgrep fra mennesker.

Men hvorfor er det egentlig så viktig at dyrene har det godt? Tror du dyrene tenker på hvordan de har det i livet sitt? Er det for at vi mennesker skal ha det bra, eller er det for dyrenes skyld at vi må behandle dyr bra? Hvorfor er det viktig at menneskene bryr seg om dyrene? Hva tror du ville ha skjedd med dyrene om ingen mennesker var glade i dem og brydde seg om dem?

Rådyr i hagen

Rådyr

Dyr har også følelser
Så hvorfor skal vi egentlig bry oss om dyrene? Hvorfor skal vi i det hele tatt bry oss om mennesker, og om hverandre?

Vi bør behandle dyr godt og ta hensyn til dem av samme grunn som vi bør ta hensyn til og behandle mennesker godt! Akkurat som oss mennesker har dyr mange følelser og behov, enten det er en elefant, en hund eller en mus. Dyrene – som oss mennesker – blir både sultne og tørste da de har behov for vann og mat. Når de er trøtte og slitne må de sove og hvile. Dette er noen av dyrenes viktigste behov. Men dyr har også innvendige følelser som at de kan være sinte, redde, glade og lykkelige – som oss mennesker. De føler smerte og de føler sorg. De blir glade når noen er greie mot dem og de vil gjerne være sammen med sin familie og sine venner. Vi savner familien vår om vi kommer bort fra dem, det gjør også dyrene. Dyr liker ikke å stå innesperret alene, det liker ikke mennesker heller. Dyrene har veldig mange av de samme følelsene som du og jeg har.

Glad of fornøyd

Det som skjer med dyrene betyr noe for dem
Nå vet vi at dyr har følelser og de fleste følelsene er de samme som vi mennesker har. Dyrene har også en opplevelse av hva som skjer med dem og vet om det de opplever gjør dem glade eller triste, om det er bra eller dårlig for dem. Det som skjer med dyrene og i livet deres, betyr like mye for dem som det gjør for deg og meg – uansett hvor rart det høres ut for oss.

Alt liv er verdifullt og alle dyr er glade i livet sitt! Akkurat som vi er glade for at vi lever – uten at vi kanskje tenker så mye på det.

Hvis dyrene kunne snakke med oss mennesker sånn som mennesker prater med hverandre, hva tror du de hadde sagt om hvordan de har det? Hva ville ditt dyr fortalt deg? siden dyrene ikke kan snakke menneskespråket, har vi lett for å overse dem. Vi tenker at de har det fint siden de ikke gråter, klager eller sier imot. Men dyrene kan ha det vondt for det. De sier det bare på sitt eget språk og vi mennesker må derfor lære å virkelig SE dyrene. Vi må ønske å se dyrene og lære om dem. Da bryr vi oss om dyrene og da kan vi hjelpe dem.

Å være glad i dyr bidrar til en mer fredelig verden
Hvis vi skal få en fredelig verden der vi mennesker tar mer hensyn til både naturen, dyrene og menneskene, må vi forstå hvorfor det er viktig å behandle andre med omtanke. Dyrene kan hjelpe oss mennesker med dette. Dyr lærer oss mennesker å føle med andre, og å føle med de som er annerledes enn oss. Dyrene gjør på en måte oss mennesker snillere. De lærer oss å ta hensyn til hverandre og å bry seg om hverandre – mennesker som dyr. Samfølelse og medfølelse med alt liv er en verdifull egenskap og viktig for å kunne oppnå en bedre jord for oss alle.