Skip to main content

Det kan hende at vi vil legge ferien til turer rundt om i Norge. Da er det fint å vite hva du skal gjøre om du møter på ulike dyr på turen din.

Dyr på beite

Noen andre som er mye i naturen om sommeren er dyr som skal ut på sommerbeite. Både kuer og sauer blir sendt ut på beite om sommeren for å kunne leve ute i det varme været og spise friskt gress. Du har vel kanskje sett både kuer, sauer, geiter og hester utendørs om sommeren?

Pass på beitedyra

Mange sauer går på noe som heter utmarksbeite. Dette kan være langt unna bondegården de bor på ellers i året. Bonden skal besøke sauene sine hver uke for å passe på at dyrene har det bra og at ingen har forsvunnet fra flokken sin.

Når du går på tur, kan du hjelpe bonden med å se til at dyrene har det bra. Ser du en sau som ligger på siden og ikke kommer seg opp, er skadet eller ikke har det bra, finnes det måter å få kontaktet bonden på.

Beitesnap er en app man kan laste ned på mobilen sin. Hør med foreldrene dine om de kan hjelpe deg med å registrere hva slags dyr som trenger hjelp og hvor dere har funnet dyret. Slik vil bonden få beskjed om å reise ut og hjelpe dyret sitt.

Du kan også be en voksen om å kontakte den kommunen man er i, politiet på 02800 eller Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Da kan man prate med en veterinær eller oppsynsmann som sier fra til bonden som eier dyret.

Vis hensyn til dyrene

Om våren og sommeren er det noe som heter ordinær båndtvang. Båndtvang betyr at man skal ha hunden sin i bånd. Dette gjør vi for å beskytte dyrene som får unger på denne tiden av året. Dette er også for å beskytte dyrene som er på utmarksbeite, som sau og ku. Båndtvangen er hvert år fra 1. april til 20. august.

De aller fleste dyr får unger på denne tiden av året, og dyreforeldrene bruker mye energi på å gi ungene nok mat. Har vi hunden vår i bånd, vil ikke foreldrene og dyreungene bli skremt av en nysgjerrig hund som vil løpe bort til dem.

Vi mennesker kan også passe på slik at vi ikke forstyrrer dyrene og dyreungene. Mange fugler lager nemlig rede sitt på bakken. Disse kan være vanskelig å se, da fugleeggene kan ha samme farge som gress og lyng. Hvis du holder deg på stien, er sjansen mindre for at du tråkker på et egg eller en fugleunge.

Å se et vilt dyr er spennende! Men, de er mest spennende å se på fra avstand. Slik kan du passe på at dyret ikke blir redd. Mange dyremødre vil også beskytte ungene sine, hvis noen kommer for nær. Ta gjerne med deg en kikkert når du går på tur. Slik kan du se på dyrene, selv om du står et stykke unna. Hva med å dokumentere hva du har sett av dyr gjennom å tegne det?

Det er også viktig at man ikke forstyrrer dyrene – enten det er insekter eller dyr. Alle dyr har en funksjon i naturen. Dette kan være å spre pollen, passe på at det ikke blir for mange av en dyreart, eller rydde naturen. La derfor maurtuer og annet være i fred. Hvis dere skal plante blomster i hagen eller ute på balkongen, kan dere høre med de som jobber på hagesentrene om insektvennlige planter. Planter dere blomster som bier og humler liker, hjelper dere insektene sitt viktige arbeid med å spre pollen. Pollen er viktig for at ting skal gro, som frukt og grønnsaker, som vi trenger til å spise.